Quy định mới nhất về hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Bộ GTVT bổ sung hình thức lệnh vận chuyển bản điện tử; bổ sung về trách nhiệm của lái xe về việc mang theo, xuất trình lệnh vận chuyển và quy định về cung cấp thông tin trên lệnh vận chuyển.

Ngày 15-7, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 17/2022 sửa đổi Thông tư 12/2020 về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

cong-ty-van-tai

Theo đó, Bộ GTVT bổ sung lệnh vận chuyển bản điện tử trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô được quy định như sau:

Đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định: Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc điện tử do doanh nghiệp, hợp tác xã tự phát hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 12/2020.

Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Phụ lục 6, doanh nghiệp, hợp tác xã được bổ sung những nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của đơn vị.

Khi thực hiện chuyến đi, lái xe mang theo lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc có thiết bị truy cập được nội dung của lệnh vận chuyển điện tử; xuất trình lệnh vận chuyển bản giấy hoặc bản điện tử khi lực lượng chức năng yêu cầu.

“Việc cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 51 Thông tư 12/2020”- văn bản nêu rõ.

Như vậy, so với trước đây, Bộ GTVT bổ sung hình thức lệnh vận chuyển bản điện tử; bổ sung về trách nhiệm của lái xe về việc mang theo, xuất trình lệnh vận chuyển và quy định về cung cấp thông tin trên lệnh vận chuyển.

Thông tư 17/2022 của Bộ GTVT có hiệu lực từ ngày 15-9.

(Theo 24h.com.vn)